metMik.nl

metMik.nl

Online platform

metMik.nl

Tjuna ontwikkelde voor Meike Hamelink (de bedenkster van Mik en de oprichtster van metMik.nl) het online platform metMik.nl.

“Wat geef je iemand in een tijd waarin we alles al hebben”? Een herinnering of ervaring is iets blijvends, vanuit die gedachte is metMik.nl ontstaan.

metMik.nl maakt alle bijzondere plekjes en activiteiten in Amsterdam-Oost zichtbaar. Mik gunt iedereen mooie ervaringen en bijzondere momenten dicht bij huis.

Met metMik.nl zorgt ze dat het aanbod goed zichtbaar wordt. Ze wil ondernemers met haar platform helpen om zowel online als offline de mensen te laten zien hoe geweldig Amsterdam-Oost is. Mik helpt ondernemers om hun verhaal te vertellen.

Team

Client

metMik.nl

Bekijk project

www.metmik.nl